Tenders

ಇಲಾಖೆ      

ಶೀರ್ಷಿಕೆ           

ಟೆಂಡರ್ ದಿನಾಂಕ   

ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ

ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಆರಂಭಿಕ ದಿನಾಂಕ

ಫಾರ್ಮ ದೊರೆಯುವ ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸ್ಥಳ

ಕಾ.ನಿ ಧಾರವಾಡ ಟೆಂಡರ 06/02/2015 25/03/2015 27/03/2015 E-Tender Portal

http://www.eproc.karnataka.gov.in

ಐ.ಟಿ ಸಿಸಿ ಟಿವಿ ಟೆಂಡರ 05/02/2015 21/02/2015 21/02/2015 ಪಿ.ಜಿ.ಆರ್ ಸೆಲ್ ಎಚ್.ಡಿ.ಎಮ್.ಸಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ
ಐ.ಟಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ ಟೆಂಡರ 06/02/2015 11/03/2015 13/03/2015 E-Tender Portal

http://www.eproc.karnataka.gov.in

ಐ.ಟಿ ಟೆಂಡರ 04/02/2015 20/02/2015 20/02/2015 ಪಿ.ಜಿ.ಆರ್ ಸೆಲ್ ಎಚ್.ಡಿ.ಎಮ್.ಸಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ
ಯೋಜನೆ ಟೆಂಡರ 23/01/2015 26/02/2015 27/02/2015 E-Tender Portal

http://www.eproc.karnataka.gov.in

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಟೆಂಡರ 06/01/2015 06/02/2015 06/02/2015 E-Tender Portal

http://www.eproc.karnataka.gov.in

ಐ.ಟಿ ಟೆಂಡರ 12/12/2014 29/12/2014 29/12/2014 ಪಿ.ಜಿ.ಆರ್ ಸೆಲ್ ಎಚ್.ಡಿ.ಎಮ್.ಸಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ
ಕಾ.ನಿ ಧಾರವಾಡ ಟೆಂಡರ ಕಂ ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜು 10/11/2014 18/12/2014 23/12/2014

E-Tender Portal

http://www.eproc.karnataka.gov.in

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಟೆಂಡರ 16 28/11/2014

E-Tender Portal

http://www.eproc.karnataka.gov.in

ಕಾ.ನಿ ಧಾರವಾಡ ಟೆಂಡರ 15 19/10/2014

10/11/2014

18/11/2014

12/11/2014

20/11/2014

E-Tender Portal

http://www.eproc.karnataka.gov.in

ಯೋಜನೆ ಟೆಂಡರ 14 20/09/2014 13/10/2014 15/10/2014

 ಟೆಂಡರ್ ಪೋರ್ಟಲ್

http://www.eproc.karnataka.gov.in

ಯೋಜನೆ

ಟೆಂಡರ 13

12/09/2014 29/09/2014 01/10/2014

 ಟೆಂಡರ್ ಪೋರ್ಟಲ್

http://www.eproc.karnataka.gov.in

ಯೋಜನೆ ಟೆಂಡರ 12 30/08/2014 30/09/2014 07/10/2014

 ಟೆಂಡರ್ ಪೋರ್ಟಲ್

http://www.eproc.karnataka.gov.in

ಯೋಜನೆ ಟೆಂಡರ 11 30/08/2014 27/09/2014 30/09/201

 ಟೆಂಡರ್ ಪೋರ್ಟಲ್

http://www.eproc.karnataka.gov.in

ಕಾ.ನಿ ಉತ್ತರ ಟೆಂಡರ 10 20-08-2014 23-09-2014 26-09-2014

 ಟೆಂಡರ್ ಪೋರ್ಟಲ್

http://www.eproc.karnataka.gov.in

ಕಾ.ನಿ ದಕ್ಷಿಣ ಟೆಂಡರ 9 18-08-2014 18-09-2014 20-09-2014

 ಟೆಂಡರ್ ಪೋರ್ಟಲ್

http://www.eproc.karnataka.gov.in

ಕಾ.ನಿ ಧಾರವಾಡ ಟೆಂಡರ 8 20-08-2014 22-09-2014 25-09-2014

 ಟೆಂಡರ್ ಪೋರ್ಟಲ್

http://www.eproc.karnataka.gov.in

ಎಸ್.ಡಬ್ಲೂ.ಎಮ್ ಟೆಂಡರ 7 08-09-2014 11-09-2014

 ಟೆಂಡರ್ ಪೋರ್ಟಲ್

http://www.eproc.karnataka.gov.in

ಪ್ರೋಜೆಕ್ಟ ಟೆಂಡರ 6 14-08-2014 01-09-2014 04-09-2014

 ಟೆಂಡರ್ ಪೋರ್ಟಲ್

http://www.eproc.karnataka.gov.in

ಐ.ಟಿ ಟೆಂಡರ 5 28-07-2014 25-08-2014 26-08-2014 ಟೆಂಡರ್ ಪೋರ್ಟಲ್

http://www.eproc.karnataka.gov.in

ಕಾ.ನಿ ಉತ್ತರ ಟೆಂಡರ 4 07-08-2011 11-09-2014 15-09-2014 ಟೆಂಡರ್ ಪೋರ್ಟಲ್

http://www.eproc.karnataka.gov.in

ಕಾ.ನಿ ಉತ್ತರ ಟೆಂಡರ 3 10-07-2014 10-08-2014 12-08-2014 ಟೆಂಡರ್ ಪೋರ್ಟಲ್

http://www.eproc.karnataka.gov.in

ಕಾ.ನಿ ಧಾರವಾಡ ಟೆಂಡರ 2 26-07-2014 26-08-2014 28-08-2014 ಟೆಂಡರ್ ಪೋರ್ಟಲ್

http://www.eproc.karnataka.gov.in

ಪ್ರೋಜೆಕ್ಟ ಟೆಂಡರ 1 27-11-2013 02-08-2014 04-08-2014 ಟೆಂಡರ್ ಪೋರ್ಟಲ್

http://www.eproc.karnataka.gov.in

 

ಈ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಪುಟದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಇವರು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪೊನ್ ನಂ: 2213834,  ಕಾಲೋಚಿತ ದಿನಾಂಕ:  07/03/2015.

No. Of Visitors :
Last Updated   : 01/08/2015       Release History
Release 2.0.0, Powered By Karnataka Municipal Data Society & maintained by Hubli-Dharwad City Corporation
This website can best viewed with the resolution 1024 * 768 using Internet Explorer 7.0 or above.